Vetenskapligt råd2020-01-07T16:00:10+01:00

Vetenskapligt råd

Kulturanalys utser ledamöter till ett vetenskapligt råd, som har till uppgift att kvalitetssäkra och ge synpunkter på rapporter och analysdesign för både Kulturanalys och Kulturanalys Norden. Det vetenskapliga rådet bidrar också med att föra in forskningsresultat i Kulturanalys verksamhet och är en del av myndighetens arbete med att upprätthålla nätverk med svenska och nordiska kulturpolitiska forskningsmiljöer. Följande personer är ledamöter i det vetenskapliga rådet:

Anne-Li Lindgren

Professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och docent i Tema Barn vid Linköpings universitet. Bedriver tvärvetenskaplig barnforskning inklusive forskning om barndom, barnkultur, förskola och medier i skolan.

Bjarki Valtysson

Lektor i Modern kultur vid Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Köpenhamns universitet. Skrev sin doktorsavhandling om EU’s kulturpolitik och har utgivit en bok om isländsk kulturpolitik. Forskar dock främst inom kulturpolitik, digitala kulturer och sociala medier. Är medlem av den vetenskapliga kommittén för The International Conference for Cultural Policy Research (ICCPR) och sitter i redaktionen för Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

Björn Rombach

Björn Rombach är professor i förvaltningsekonomi och prefekt vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Han har bland annat forskat om ekonomistyrning, utvärdering, ledarskap, kvalitet och organisering i främst offentlig sektor.

Erling Bjurström

Erling Bjurström är professor emeritus vid Linköpings universitet. Har lång erfarenhet av forskning inom kultur- och medieområdet, och har under senare år framför allt ägnat sig åt forskning kring bildnings- och smakfrågor samt relationen mellan estetik, politik och ekonomi.

Lars Westin

Professor i regionalekonomi, föreståndare för CERUM, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet.

Maria Hirvi-Ijäs

Maria Hirvi-Ijäs är specialforskare vid Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i Helsingfors. Hon har disputerat i konstteori vid Helsingfors universitet och har arbetat som sakkunnig och i ledande position i konstmuseisektorn och inom högre konstnärlig utbildning i både Sverige och i Finland.

Sigrid Røyseng

Sigrid Røyseng er professor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for kommunikasjon og kultur og professor II ved Norges musikkhøgskole. Hennes primære forskningsområder er kulturpolitikk, kulturledelse og kunstsosiologi.

Trine Bille

Associate Professor på Copenhagen Business School (CBS), Institut for Ledelse. Hennes primära forskningsområden är kulturekonomi och kulturpolitik, och hon är en av de ledande forskarna i Norden inom sitt fält. Hon sitter också med i flera styrelser och kommittéer, bland annat Norsk Kulturråds FoU-kommitté och styrelsen för ACEI, Association of Cultural Economics International.