Vad vi gör2020-01-09T10:22:29+01:00

Vad vi gör

Kulturanalys ambition är att ge ett bidrag till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn.

Vår verksamhet bestäms av myndighetens instruktion och regleringsbrev. I dessa styrdokument anges den huvudsakliga förväntan på myndigheten samt specifika uppdrag. I vår analysplan framgår hur vi valt att ta oss an uppdraget och hur vi lägger upp vår verksamhet.

Statistik och kulturvanor

Kulturanalys har ansvaret för merparten av den officiella statistiken inom kultur och fritid. Kulturanalys genomför också regelbundet kulturvaneundersökningar bland vuxna och barn och unga. Läs mer om Kulturanalys statistikarbete.

Utvärdering, analyser och lägesbedömningar

Kulturanalys genomför analyser och utvärderingar med fokus på statliga reformer och insatser. Kulturanalys gör även lägesbedömningar i relation till de kulturpolitiska målen. Dessa ska bidra till att upptäcka om det finns avvikelser från de kulturpolitiska målen eller en ogynnsam utveckling eller situation för specifika grupper i samhället. Våra analyser, utvärderingar och lägesbedömningar kan du ta del av i våra publikationer.

Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka kulturlivet i de nordiska länderna. Genom statistik och analys belyser vi viktiga frågor om villkoren för kulturlivet i de nordiska länderna. Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet. Myndigheten för kulturanalys är värdorganisation. Läs mer om vår verksamhet här.