Detta ska göras med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken så att målen kan uppnås. Kulturanalys ambition är därmed att genom våra utredningar och rekommendationer bidra till goda förutsättningar för ett fritt och obundet kulturliv, allas möjlighet att delta i kulturlivet och att kulturen ses som en kraft i hela samhällets utveckling.

Kulturanalys anställda arbetar framförallt med statistik, utredningar och analyser samt administration. Därutöver köper myndigheten administrativa tjänster som exempelvis ekonomi- och personaladministration, IT-stöd, verksamhetsjuridiskt stöd, reception, vaktmästeri och arkiv, från andra myndigheter och/eller företag. Våra utredare har lång erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete och flera är disputerade forskare inom olika akademiska discipliner. Chef för myndigheten är Mats Granér.

Myndigheten för kulturanalys är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att myndighetschefen är ansvarig för verksamheten till skillnad från en styrelse eller en nämnd. Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Myndighetschefen är insynsrådets ordförande och ska hålla rådet informerat om Kulturanalys verksamhet.

Vad vi gör

Kontaktuppgifter till oss

Jobba hos oss

Vill du få information via e-post om när vi publicerar rapporter? Anmäl dig till vår sändlista här. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att avregistrera dig.