Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är ett EU-direktiv som följer en internationell standard med syfte att skapa en ökad digital tillgänglighet. Den svenska lagen som genomför webbdirektivet heter Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för kulturanalys står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kulturanalys.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är byggd och utformad enligt nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. för att uppfylla samtliga relevanta standarder utgivna av World Wide Web Consortium (W3C) .

Delar av innehållet på webbplatsen är inte helt tillgängligt, till exempel äldre publikationer och bildbeskrivningar. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kulturanalys.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Information som finns publicerad i dokument på en webbplats (exempelvis pdf, word, excel, powerpoint) ska också uppfylla lagen. Våra publikationer i pdf som är publicerade före den 23 september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dessa publikationer inte är korrekt gjorda i pdf (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också vara en felaktig läsordning och tabbordning i publikationerna. Det kan också saknas eller vara felaktiga textalternativ för bilder och annan grafik.

Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov. Kontakta oss om du behöver hjälp med ett dokument på vår webbplats som inte är tillgängligt.

Historiskt material kan sakna alt-texter (bildbeskrivningar) vilket vi arbetar på att justera.

Viss rubriksättning följer inte rekommenderad struktur (pågående redaktionellt arbete)

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen lanserades under september 2020 med stort fokus på rådande tillgänglighetskrav.

Lösningen har verifierats med rådande standarder för validering och granskning genom branschstandardiserade verktyg. Vi har gjort detta genom självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Punkter som kvarstår för tillgänglighetsanpassning per 2022-09-25

  • Visst historiskt material saknar alt-taggar
  • Viss rubriksättning följer inte rekommenderad struktur (pågående redaktionellt arbete)

Kontakta gärna oss om ni upplever brister i vår webbplats. Både vad gäller tillgänglighet som användarupplevelse.