Myndigheten för kulturanalys ansvarar för fyra statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: kulturmiljö, museer, samhällets kulturutgifter och film. Kulturanalys arbetar också med att utveckla den officiella statistiken till att innefatta scenkonst och bild och form.

Vidare arbetar myndigheten med övrig nationell statistik i form av kulturvaneundersökningar för både vuxna samt barn och unga.

Kulturanalys publicerar den officiella statistiken och kulturvaneundersökningarna i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara excelfiler som du hittar på våra publikationssidor.

För kommande planerade publikationer, se vårt kalendarium.

Publiceringsdatum för den officiella statistiken finns också i SCBs publiceringskalender.

Kontakt

För mer information kontakta oss gärna på vår funktionsadress statistik@kulturanalys.se.