Officiell statistik

Myndigheten för kulturanalys ansvarar för fyra statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: kulturmiljö, museer, samhällets kulturutgifter och film. Kulturanalys arbetar också med att utveckla den officiella statistiken till att innefatta scenkonst och bild och form.

Mer om officiell statistik hos Kulturanalys

Övrig nationell statistik

Kulturanalys arbetar också med övrig nationell statistik i form av kulturvaneundersökningar för både vuxna samt barn och unga.

Var och hur Kulturanalys publicerar statistik

Kulturanalys publicerar den officiella statistiken och kulturvaneundersökningarna i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara excelfiler som du hittar på våra publikationssidor.

För kommande planerade publikationer, se vårt kalendarium.

Publiceringsdatum för den officiella statistiken finns också i SCBs publiceringskalender.

Kontakt

För mer information kontakta oss gärna på vår funktionsadress statistik@kulturanalys.se.