Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan 2012 för tre statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: kulturmiljö, museer och samhällets kulturutgifter.

Kulturanalys arbetar också med att utveckla den officiella statistiken till att innefatta film, scenkonst och bild och form. Vidare arbetar myndigheten med kulturvaneundersökningar för både vuxna samt barn och unga.

Kulturanalys publicerar statistiken och kulturvaneundersökningar i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara Excel-tabeller.

Publiceringsplan statistik 2020

  • Nordiska kulturutgifter, januari
  • Kulturmiljö, januari
  • Besöksutveckling museer, april
  • Bibliotek i Norden, maj
  • Museer 2019, september
  • Besöksutveckling museer, september
  • Samhällets utgifter för kultur, november

Publiceringsdatum för den officiella statistiken finns också i SCBs publiceringskalender.

Kontakt

För mer information kontakta oss gärna på vår funktionsadress statistik@kulturanalys.se.