Vad är kulturdatabasen?

Kulturdatabasen är ett verktyg som vidareutvecklats av Myndigheten för kulturanalys för att förenkla insamlingen av data från flera olika kulturområden.

Nya Kulturdatabasen används av Kulturanalys för att samla in data till officiell statistik för museer och scenkonst. Den används också av regioner för uppföljning av verksamheter med regionala bidrag och av Kulturrådet för uppföljning av statliga bidrag enligt kultursamverkansmodellen.

Vilken information samlas in?

I Kulturdatabasen är det gemensamma frågor om organisation, ekonomi och personal. Därefter följer specifika frågor för respektive konst- och kulturområde, exempelvis besök och utställningar för museer samt föreställningar, konserter och publik för scenkonstområdet.

Vad är syftet med insamlingen?

Statistiken bidrar till att synliggöra kultur och den verksamhet som bedrivs i Sverige.

Data ligger till underlag för flera av Kulturanalys publikationer. Data används också för uppföljning av Kulturrådet av verksamheter med regionala bidrag och uppföljning av kultursamverkansmodellen. För mer information om kultursamverkansmodellen, se Kulturrådets webbplats.

Vill du veta mer?

Har ni frågor eller funderingar kring den information som samlas in i Kulturdatabasen, kontakta Kulturanalys på adressen kdb@kulturanalys.se