I vår rapportserie publiceras vår årliga rapport till regeringen, våra analyser och utvärderingar av reformer, åtgärder och insatser inom kulturpolitiken. Den officiella statistiken publiceras i vår statistikserie Kulturfakta. Här hittar du även våra promemorior samt externa rapporter gjorda av forskare och konsulter på vårt uppdrag. Författarna till de externa rapporterna svarar själva för innehåll, ställningstaganden och slutsatser. Kulturanalys har i vissa fall bearbetat texterna och publicerat referat av dem, eller på något annat sätt använt dem som underlag för analyser i någon av Kulturanalys rapporter.

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen ”Hämta som pdf” på respektive publikationssida. Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Vill du beställa flera tryckta exemplar i samma beställning? Kontakta oss på info@kulturanalys.se så hjälper vi till!

Observera att publikationerna kan visas skevt i en del äldre webbläsare, använd gärna de senaste versionerna av webbläsare.

Här kan du filtrera och sortera vad som visas i listan. Gör dina val och klicka på ”Filtrera”


Just nu visas 30 av 127 publikationer