Remissvar: Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58 Remissvar: Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation, SOU 2023:59 Remissvar: Kreativa Sverige! SOU 2022:44 Remissvar: Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28) Remissvar: Förslag till ändring i förordningen om den officiella statistiken Remissvar: Stöd till produktion av audiovisuella verk, Ku2022/00908 Remissvar: Forum för levande historias framtida inriktning (Ku 2021:A) Remissvar: Från kris till kraft – Återstart för kulturen (SOU 2021:77) Remissvar: Vaccinationsbevis på serveringsställen m.m. Remissvar: Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd Remissvar: Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Remissvar: Vissa statliga insatser på musikområdet