Kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna rapport presenteras resultaten från 2023 års insamling. Rapporten omfattar 27 kulturaktiviteter, exempelvis besöka olika former av kulturutbud, eget skapande och utövande.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05