Myndigheten för kulturanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om museer. Statistiken, som publiceras årligen, visar utvecklingen över tid för museernas besök, personal, ekonomi och samlingar.

Mer dokumentation om statistiken hos SCB.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10