Omslagsbild

Covid-19-pandemiens effekter på kultur­sektoren i de nordiske landene


Denna rapport beskriver effekterna av pandemin på den nordiska kultursektorn och hur de åtgärder som vidtagits av de nordiska regeringarna för att mildra denna påverkan har fungerat.

Rapporten som är gjord av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet är en av två analyser som de nordiska kulturministrarna satte igång 2020 för att från ett nordiskt perspektiv bättre förstå och hantera kultur- och mediesektorns utmaningar under pandemin.

Rapporten är skriven på skandinaviska med en sammanfattning på engelska.

  • Joakim Boström Elias
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 09

Relaterade publikationer

Våra temaområden