bild på omslag
  • Kulturanalys Norden

Förstudie till kulturens geografi i Norden


I denna förstudie kartlägger vi underlag för att arbeta med en mer tematisk bearbetning av nordisk kulturstatistik.

Syftet med denna förstudie är att fördjupa förståelsen kring geografiska effekter av nordisk kulturpolitik och möjliggöra en analys av kulturens utbud, tillgänglighet och användning. Rapporten visar att det finns möjligheter att ta fram jämförande nordisk statistik ur ett geografiskt perspektiv vad gäller utbud av biograffilm, bibliotek och museer.

Den här publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Kulturanalys Norden är en del av Myndigheten för kulturanalys och utgör ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik till nytta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, kulturlivet i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning.

Relaterade publikationer

Våra temaområden