Omslagsbild
  • Kulturanalys Norden
  • Statistik

Harmonisering av nordisk biblioteksstatistik


Teknisk rapport / PM

I denna promemoria sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av statistik över folk- och nationalbibliotek i de nordiska länderna och ger rekommendationer för en fortsatt harmonisering av standarder för detta statistikområde.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

  • Kontakt

  • E-post: norden@kulturanalys.se

Våra temaområden