• Kulturanalys Norden
  • Statistik

Harmonisering av nordisk museistatistik


Teknisk rapport / PM

I denna rapport sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av museistatistik i de nordiska länderna och ger rekommendationer för en fortsatt harmonisering av standarder inom statistikområdet.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

  • Joakim Boström Elias
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 09

Relaterade publikationer

Våra temaområden