• Kulturanalys Norden

Kultursektorns återhämtning och förändring efter covid-19-pandemin


Denna rapport beskriver kultursektorns återhämtning och förändring i spåren av covid-19 pandemin. Rapporten innehåller en jämförande analys av insatser i de nordiska länderna och de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Vid slutet av 2022 har länderna avvecklat de krisstöd som sattes in för att hantera pandemins effekter på kulturliv i Norden. Rapportens resultat visar på en hög grad av återhämtning men att vissa delar av sektorn tidvis har haft svårt att ta del av de insatser som sattes in. Förändringar som på sikt kan påverka kulturlivet i Norden är den digitala utvecklingen och andra former för kulturdeltagande.  

Rapporten är genomförd av forskare från Cupore i Finland på uppdrag av Kulturanalys Norden. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som verksamhet hos Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten är skriven på svenska med en sammanfattning på engelska.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13

Relaterade publikationer

Våra temaområden