Kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om vuxnas kulturvanor. Kulturanalys samarbetar med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som i sina årliga enkätundersökningar ställer frågor om bland annat kulturaktiviteter.

Kulturanalys har publicerat en rapport om barns och ungas kulturaktiviteter 2017, ett samarbete med SCB och sex regioner. Studien byggde delvis på erfarenheter från en pilotstudie 2014 i samarbete med Stockholms stad.

Relaterad verksamhet

Återkommande statistik om kulturvanor publiceras av SOM-institutet. Inom ramen för SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden ställs ett fåtal frågor om kulturvanor. Mediebarometern (Nordicom) och Ungar&Medier (Statens medieråd) publicerar undersökningar om medievanor.

SOM-institutet

SCB, undersökningarna av levnadsförhållanden, (ULF-SILC).

Nordicom

Statens medieråd

Eurobarometern

Tidserier kulturvanor

I figurerna nedan illustreras tidsserier över andel av invånarna som ägnat sig åt olika kulturaktiviteter under de senaste 12 månaderna. Det finns dock inte mätpunkter för alla år för de olika kulturaktiviteterna.

Källa är SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som i sina årliga enkätundersökningar ställer frågor till invånare mellan 16 och 90 år, bland annat om deras kulturaktiviteter.

Klicka på de olika kulturaktiviteterna nedan för att släcka/tända graferna och zooma in de grafer du är intresserad av. Du kan också öppna diagrammen i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammen.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Kulturvanor


Just nu visas 8 av 20 publikationer

Våra temaområden