Den 6 mars öppnades enkäten för 2012 års museistatistik. Genom ett epostutskick fick 250 respondenter varsin unik länk till en webbenkät, som vi ber dem att besvara senast den 25 mars. Först att svara på hela enkäten var Köpings museum.

Sammanställningen av enkätsvaren ska presenteras i en rapport som vi planerar att publicera i början av september 2013.