Under 2015 gjordes 7,3 miljoner besök på de centrala museerna, vilket var den högsta siffran sedan 2012. Det visar ny statistik som Kulturanalys publicerar idag i rapporten Besöksutveckling för de centrala museerna 2015. Publiken ökade under året med totalt 300 000 besök och den främsta orsaken till det var fler besök på Vasamuseet, Hallwylska museet, Naturhistoriska riksmuseet och Prins Eugens Waldemarsudde.

Skansen och Vasamuseet hade i särklass flest besökare med cirka 1,3 miljoner besök vardera. Näst efter dem följer Naturhistoriska riksmuseet med omkring en halv miljon besök.

Publikundersökningarna som genomförts på museerna samt deras besöksstatistik visar bland annat att:

  • Centralmuseernas publik har överlag en relativt jämn fördelning när det gäller åldersgrupper. Störst andel barn och unga hade Forum för levande historia, Tekniska museet och Naturhistoriska riksmuseet.
  • De allra flesta av museerna besöks av fler kvinnor än män.
  • Andelen personer med eftergymnasial utbildning är nästan tre gånger så stor bland museibesökarna som i befolkningen generellt.
  • I genomsnitt är 7 av 10 besökare bosatta i Sverige och besökare från det egna länet är vanligast. Men variationerna är stora när det gäller i vilken grad museerna lockar turister eller lokal publik. På ArkDes och Moderna Museet i Stockholm är 7 av 10 besökare bosatta utomlands och på Vasamuseet ännu fler.

I rapporten finns både övergripande siffror och ett avsnitt om varje museum. Kulturanalys har under året tillsammans med museerna genomfört ett stort arbete för att utveckla och standardisera metoderna för besöksräkning, vilket också redovisas i rapporten.