Ny statistik: Scenkonstutbudet tillbaka till samma nivåer som före pandemin Ny nordisk rapport: Covid-19-pandemins effekter på kultursektorn i Norden Ny statistik: Besöksaktiviteter ökar efter pandemin Ny nordisk rapport: Harmonisering av nordisk statistik om offentliga kulturutgifter Ny rapport: Samverkan mellan regioner och kommuner om scenkonst har ökat Ny statistik: Tillbaka till det normala efter pandemiåren Nytt faktablad: Fler sysselsatta på kulturarbetsmarknaden än innan pandemin Ny nordisk rapport: Geografisk tillgänglighet till kultur har analyserats Ny rapport: prioritera barn och unga och förstärk den nationella infrastrukturen för att bredda deltagandet i kulturlivet Ny statistik: Antalet skyddade och utpekade kulturmiljöer ökar Kulturanalys 2022: Strukturella problem kräver långsiktiga åtgärder Ny rapport: Ett år med pandemin