Dagens politiska styrning påverkar, eller riskerar att påverka, den konstnärliga friheten negativt. Det skriver företrädare för Myndigheten för kulturanalys i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag: Politisk styrning påverkar konsten