Kulturanalys Norden publicerar idag promemorian En gemensam nordisk undersökning av barns och ungas kulturvanor?

På uppdrag av Myndigheten för kulturanalys har Mats Björnsson analyserat aktuella och tidigare undersökningar om barn och ungas kulturvanor i Norden. Analysen visar de möjligheter och utmaningar som finns på området. Resultaten tyder på att det i nuläget är svårt att genomföra en gemensam nordisk undersökning. Därför rekommenderar Kulturanalys Norden att som ett nästa steg anordna ett nordiskt forskningsseminarium med fokus på dessa frågor.