Kulturanalys publicerade i januari rapporten Kulturvanor, och som en del i detta projekt uppdrog myndigheten åt en extern forskare att göra en fördjupad analys av de kulturvanefrågor som ställts i SOM-institutets undersökning 2014.

Analysen gjordes av Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid forskningsgruppen för utbildnings- och utbildningssociologi (SEC), Uppsala universitet, och syftet var att utifrån befintliga data se hur kulturvanor samvarierar med indikatorer som utbildning, inkomst, kön och ålder m.fl. Metoden (specifik multipel korrespondensanalys) som använts är en modern variant av den som låg till grund för Bourdieus standardverk La Distinction.

Rummet av kulturvanor. En fördjupad analys av 2014 års SOM-undersökning finns nu för nedladdning här.