Idag publicerar Kulturanalys en promemoria om 2014 års besöksutveckling på de 27 museer och besöksmål som hör till de centrala museerna. Totalt gjordes 2014 drygt 6,7 miljoner besök på dessa, vilket var en ökning med 2%. Skansen hade flest besök – knappt 1,4 miljoner – och många mindre museer hade en positiv besökstrend 2014. Sett över tid är den totala besöksutvecklingen stabil med en positiv tendens.

I år redovisas för första gången statistik över besökarnas hemregioner och utbildningsnivå per åldersgrupp, genom en publikundersökning som genomförts 2011–2014. Den visar bland annat att det i museipubliken finns betydligt fler personer med eftergymnasial utbildning än i befolkningen i stort, och att boendeorten påverkar vem som tar del av de centrala museernas utbud – de som bor nära gör flest besök.

Siffrorna skiljer sig mycket åt mellan museerna, och finns de redovisade för varje museum tillsammans med korta analyser och besöksstatistik för de senaste tio åren. Hela redovisningen finns att läsa här.