Kulturanalys årsredovisning för 2015 överlämnades idag till Regeringen, och finns för nedladdning här.