Regionala satsningar stärker kulturen

Myndigheten för kulturanalys har sedan den 1 januari 2012 ansvar för större delen av den officiella statistiken på kulturområdet. Kulturanalys ska presentera statistik om museer, kulturmiljövård, studieförbund och samhällets utgifter för kultur. Myndigheten för kulturanalys publicerar nu den första rapporten i statistikserien Kulturfakta. Rapporten innehåller en sammanställning av samhällets utgifter för kultur 2010-2011.

Av rapporten framgår att de offentliga satsningarna på kultur har ökat med nästan 25 procent de senaste tio åren. Det är främst regioner och landsting som står bakom den stora ökningen, men även staten och kommunerna satsar mer på kultur.

Klicka här för att ladda ner rapporten.