Våra besök i regionerna och landstingen inleddes med en resa till Dalarna den 3 maj. Under dagen genomfördes två möten i Falun. På det första mötet deltog ordförande i landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd samt tjänstemän från landstinget. I det andra mötet deltog politiker och tjänstemän från 9 av Dalarnas 15 kommuner. Bakgrunden till besöken i regionerna är vårt arbete med att löpande utvärdera samverkansmodellen. Syftet med besöken är att informera om vår kommande enkätstudie och att få synpunkter på vilka frågeställningar som är aktuella.