Från den 4 september sitter Kulturanalys på Torsgatan 11, Stockholm.

Ny postadress är:

Myndigheten för kulturanalys, Box 188, 101 23 Stockholm