I år deltog Kulturanalys med tre programpunkter under Almedalsveckan, med målet att sprida kunskap och resultat från våra utredningar samt bjuda in till samtal kring dessa.

De två första seminarierna ägde rum på Svensk Scenkonsts arena Kultur i Almedalen och var mycket välbesökta. Här arrangerade vi tillsammans med Statens medieråd Mormor läser på paddan och tonåringen gerillastickar – Hur ser framtidens kultur- och medievanor ut?, med korta presentationer av nya forskningsresultat på temat, följt av ett samtal. Medverkade gjorde Katarina Graffman, doktor i antropologi och expert på medie- och konsumentbeteenden, från Medierådet Ewa Thorslund, myndighetschef, och Ulf Dalquist, forskningsansvarig, samt från Kulturanalys Sverker Härd, myndighetschef, och Klara Tomson, utredare.

Dagen efter presenterade vi vår rapport Kultur av vem? – om mångfald i kulturlivet – som just publicerats och blivit mycket omskriven. På plats för att diskutera rapporten och strategier framåt för att öka mångfalden fanns Astrid Assefa, skådespelare och regissör, Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen, Hjalmar Palmgren, filmstödschef på Svenska Filminstitutet, Jeff Werner, professor i konstvetenskap, och Sverker Härd från Kulturanalys. Erik Peurell från Kulturanalys presenterade själva rapporten, och moderator för båda dagarnas seminarier var Jenny Aschenbrenner från Sveriges Radio.

Vi var också medarrangör av en kulturpolitisk eftermiddag, Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – hur hanterar kulturinstitutioner dessa frågor? tillsammans med de åtta andra kulturmyndigheter som utgör Samverkansrådet. Medverkade gjorde kulturminister Alice Bah Kuhnke och en rad personer från bl.a. kulturinstitutioner och media.

Stort tack till alla som deltog i diskussionerna, som kommer att fortsätta!