Den 1 juni genomförde Kulturanalys ett seminarium om Breddat deltagande – hinder och möjligheter. Stort tack till alla som bidrog både som föreläsare, paneldeltagare och åhörare, vi är mycket glada över det stora intresse och engagemang ni visade.

Hålltider

Välkomna – Mats Granér, myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys

5.15 Om uppdraget kring breddat deltagande – Jenny Johannisson, utredare på Myndigheten för kulturanalys

13.40 Presentation av dagens program – moderator Benny Marcel, direktör för nordisk kulturfond

15.50 Vem deltar och varför? – Pelle Amberntsson, utredare på Myndigheten för kulturanalys

42.20 Frågestund

44.20 Kulturvanor i förändring? – Sofia Arkhede, utredare på Myndigheten för kulturanalys

1.08.40 Frågestund

1.14.45 Att bredda deltagandet i kulturlivet – Jenny Johannisson

1.42.25 Frågestund

1.44.00 Panelsamtal

2.34.20 Forskarperspektiv – Sofia Lindström Sol, centrum för kulturpolitisk forskning, Borås högskola

2.45.30 Avslutning – Mats Granér