Från den 18 februari 2021 är Kulturanalys ansvarig för Sveriges officiella statistik inom film.

Under förra året påbörjade vi utvecklingsarbetet för att etablera officiell statistik inom filmområdet. Som en första aktivitet förbereder vi för statistik om film på bio, men på sikt kommer även annan statistik om film att ingå.

Statistikområdet blir helt nytt – det finns inte någon tidigare officiell statistik inom film, även om viss statistik redovisas av bland andra Svenska Filminstitutet och på Nordic Statistics webbplats.

–Vi ser fram emot att i nära samverkan med berörda aktörer ta oss an uppdraget att skapa officiell statistik inom film, säger Jenny Johannisson, tillförordnad myndighetschef på Kulturanalys.

Enligt lag ska det finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken. Film blir ett område i den officiella statistiken inom ämnet Kultur och Fritid. Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan tidigare för tre statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: kulturmiljö, museer och samhällets kulturutgifter.

Mer om uppdraget och officiell statistik:
SFS2021-26.pdf (svenskforfattningssamling.se)
Officiell statistik – vad är det?

  • Andreas Petersson
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 19