Myndigheten för kulturanalys har idag fått besked om att vår verksamhet kommer att omlokaliseras till Göteborg senast 31 oktober 2018.

– Kulturanalys uppdrag har inte förändrats. Jag uppfattar regeringens beslut som en tydlig markering att myndigheten behövs och bedriver en verksamhet som stödjer den nationella och regionala kulturpolitiken. Det är medarbetarnas höga kompetens som är den främsta förklaringen till att Kulturanalys har blivit en viktig kulturpolitisk aktör. Min ambition nu är att ta hand om personalen och underlätta en omställning, säger Sverker Härd, myndighetschef vid Myndigheten för kulturanalys.