De kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige. Sektorns förädlingsvärde ökade med mer än 11 procent mellan 2010 och 2016. Den största ökningen skedde i Kronobergs, Gotlands och Uppsala län.

Det visar rapporten Kreametern Analys, som har tagits fram gemensamt av Kulturanalys, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Kulturrådet och Statistiska Centralbyrån, SCB.

Kulturella och kreativa näringar rymmer företag inom scenkonst, design, film, mode, musik och dataspel med mera. Gemensamt för dem är att de är företag som använder kulturskapande eller andra kreativa processer som sin affärsidé eller råvara. Det kan också vara företag som bygger vidare på andras skapande; till exempel genom att erbjuda lösningar för distribution och handel. Företagens produktion bidrar även till kulturella och sociala värden samt en stärkt attraktionskraft för de platser och sammanhang där produktionen sker.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats