Den 21 mars var det dags för vårens träff i det nätverk av kulturtjänstemän som Kulturanalys årligen samlar till diskussion och idéutbyten kring kultursamverkansmodellen. Mötet hölls i Konstakademiens vackra hörsal och på programmet stod både ett utbildningspass om utvärderingsmetoder, gruppdiskussioner om barns och ungas kultur efter modellens införande samt visning i akademiens lokaler. Huvudpunkten på programmet var forskarna Roger Blomgrens och Jenny Johannissons presentation av rapporten Att styra genom samverkan, som sedan några dagar tillbaka finns publicerad här. Nästa möte äger rum i början av november och programmet kommer att utarbetas i dialog med nätverkets medlemmar.