Tidigare i år arrangerade IETM (International network for contemporary performing arts) ett tvådagarsseminarium om att mäta kulturens värde, kulturens effekter, och effekterna av att finansiera kultur. Från Sverige deltog Erik Peurell från Kulturanalys och Chrissie Faniadis från Kulturbryggan.

IETM har även just publicerat en kartläggning av effektstudier som gjorts inom scenkonstområdet de senaste tio åren. Här ges en referenslista till studier från ett antal länder för den som vill fördjupa sig i olika sätt och metoder för att utvärdera kulturverksamheter. Två av Kulturanalys rapporter är omnämnda i kartläggningen, dels som exempel på studier av övergripande art (Kulturanalys 2015), dels som exempel på utvärdering av specifika bidragssystem (Att bidra till (ny)skapande kultur).