Myndigheten för kulturanalys inledde sin verksamhet den 1 april 2011 i lokaler centralt belägna på Kungsholmen i Stockholm. Kulturanalys har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom det kulturpolitiska området. Myndigheten ska även bistå regeringen med underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av kulturpolitiken. Kulturanalys har sedan den 1 januari 2012 ansvar för större delen av den officiella statistiken inom kulturområdet.

Kulturanalys söker en utredare/statistikansvarig med intresse för kulturpolitik. 

Som statistikansvarig vid Myndigheten för kulturanalys kommer du att leda arbetet med insamling, bearbetning, analys och presentation av data relaterade till den officiella statistiken inom kulturområdet. Du kommer att ha ett självständigt projektansvar för delar av myndighetens statistikuppdrag. Du kommer också att fungera som verksamhetsstöd för övriga medarbetare i frågor rörande insamling av kvantitativa data, främst relaterade till utvärderingen av kultursamverkansmodellen och till analyser av kulturens samlade finansiering.

Sista ansökningsdagen är 12 november.

Kulturanalys söker en utredare/statistiker med intresse för kulturpolitik.

Som utredare/statistiker vid Myndigheten för kulturanalys kommer du att delta i arbetet med insamling, bearbetning, analys och presentation av data relaterade till den officiella statistiken inom kulturområdet. Du kommer att ha ett självständigt projektansvar för delar av myndighetens statistikuppdrag. Du kommer också att fungera som verksamhetsstöd för övriga medarbetare i frågor rörande insamling av kvantitativa data, främst relaterade till utvärderingen av kultursamverkansmodellen och till analyser av kulturens samlade finansiering.

Sista ansökningsdagen är 5 november 2012.