Vår medarbetare, verksamhetssamordnaren Erik Peurell, har utsetts till medlem i en norsk expertkommitté som ska ta fram förslag till modell och metod för en återkommande undersökningar av konstnärernas sociala villkor i Norge. Dessutom är två av kommitténs övriga fem medlemmar ledamöter i vårt vetenskapliga råd: kommittén leds av professor Sigrid Røyseng, kultursociolog vid Norges musikhögskola och en annan av ledamöterna är professor Trine Bille, kulturekonom vid Copenhagen Business School. Kommittén har satts samman med anledning av den norska regeringens arbete med en kunstnermelding, en sorts förberedelse till en regeringsproposition. Kommittén ska lämna sina förslag på försommaren 2019.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på norska kulturdepartementets webbplats