Myndigheten för kulturanalys arrangerar två egna seminarier vid årets Almedalsvecka. Seminarierna ordnas inom ramen för Kultur i Almedalen och livesänds via Almedalen Play.

Måndag 4 juli kl. 11.30-12.30
Kulturpolitiska dilemman – går de kulturpolitiska målen att förena?

Den svenska kulturpolitiken utgår ifrån tre centrala målsättningar. Dessa kan sammanfattas som att kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för konstens och kulturens frihet och obundenhet, allas möjlighet till delaktighet, och att konsten och kulturen samtidigt ska vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Men hur ska målen förstås i relation till varandra och hur ska dessa delvis skilda målsättningar förenas i den praktiska politiken?

Mer information här

Tisdag 5 juli kl. 11.30-12.15
Spelar det någon roll var pengarna kommer ifrån?

Konst och kultur brottas med underfinansiering. Genom offentlig finansiering syftar kulturpolitiken till att möjliggöra konst och kultur. Men räcker pengarna för att möta behoven och kan andra finansieringskällor bidra till kulturpolitisk måluppfyllelse? Myndigheten för kulturanalys har i flera rapporter, bland annat i vår senaste lägesbedömning, konstaterat att de ekonomiska villkoren på kulturområdet kan förbättras.

Mer information här

Övrig medverkan

Myndigheten för kulturanalys medverkar också vid följande två seminarier vid Almedalen 2022:

Söndag 3 juli kl. 15.30-16.15
Trender och tendenser inom kulturpolitiken i Norden

Mer information här

Onsdag 6 juli kl. 10.00-10.45
Hur breddar vi rekryteringen så att fler kommer in på en arbetsplats?

Mer information här

  • Marja Janusson
  • Telefon: 031-395 20 07