Myndigheten för kulturanalys deltar vid arenan Kultur i Almedalen under Almedalsveckan med två seminarier på Länsteatern:

3 juli 09.30
Ökad delaktighet i kulturlivet – Varför är det viktigt och hur ska det åstadkommas?

Allas möjlighet att aktivt delta i kulturlivet har länge varit en kulturpolitisk målsättning. Men kultursektorn präglas alltjämt av stora skillnader i deltagande mellan olika grupper. Hur breddar vi deltagandet och varför är detta viktigt?

Kulturrådet och Statens konstråd har nyligen genomfört en satsning på ”kulturverksamheter i vissa bostadsområden”. Satsningen fick namnet Äga rum. Fokus har legat på ökad delaktighet i kulturlivet och ökat utbud av kultur. I syfte att stärka den demokratiska delaktigheten riktade sig satsningen till områden med lågt valdeltagande. Vilka är lärdomarna av satsningen för politiker och myndigheter? Myndigheten för kulturanalys presenterar sin utvärdering av satsningen med efterföljande panelsamtal.

Medverkande:
Lawen Redar (s), tredje vice ordförande, Kulturutskottet
Lotta Finstorp (m), Andre vice ordförande, Kulturutskottet
Simon Strömberg, Statens kulturråd
Sofia Lindström Sol, forskare, Högskolan i Borås
Pelle Amberntsson, utredare, analytiker, Myndigheten för kulturanalys
Moderator: Gunilla Kindstrand

Seminariet finns filmat på YouTube.

3 juli 11.00
Kulturpolitikens hotade legitimitet – vem har ansvaret?

Kulturpolitiken i Sverige har på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Vilket ansvar har de olika politiska nivåerna för olika delmål och finns det områden där det kan göras en ny ansvarsfördelning mellan nivåerna?

I rapporten “Kulturanalys 2019” har vi på Myndigheten för kulturanalys överlämnat vår årliga lägesbedömning av kulturens utveckling i relation till de nationella kulturpolitiska målen till regeringen. Vid detta seminarium vill vi med utgångspunkt i rapporten och lägesbedömningen diskutera hur man kan förändra kulturpolitikens strukturer. De frågor vi ser som centrala och särskilt vill ta upp med en panel samt publik är balans mellan mål och resurser, kulturpolitikens legitimitet och fördelning av ansvar för de kulturpolitiska målen mellan politiska nivåer. Seminariet inleds med en presentation av rapporten och lägesbedömning och följs av ett panelsamtal.

Medverkande:
Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör, Botkyrka kommun
Anna Sibinska (mp), ledamot, kulturutskottet
Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola
Eva Bergquist, förvaltningschef, kulturförvaltningen, region Stockholm
Lotta Finstorp (m), andre vice ordförande, kulturutskottet
Sverker Härd, myndighetschef, Kulturanalys
Moderator: Jenny Johannisson

Seminariet finns filmat på YouTube.

  • Marja Janusson
  • Telefon: 031-395 20 07