Myndigheten för kulturanalys arrangerar tre egna seminarier vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari 2020.

Kultur – när pengarna sinar? Onsdag 5 februari kl. 14.30-15.30, Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell

Ung kultur i förändring – konsekvenser för kulturpolitiken? Torsdag 6 februari kl. 13.00-14.00, B-hallen, Stiga Sports Arena

Kulturmiljö – så mångas ansvar Torsdag 6 februari kl. 14.30-15.30, Lokomotivet

Kulturanalys deltar också som paneldeltagare/motsvarande vid följande seminarier:

Landsbygdens kulturliv Onsdag 5 februari kl. 16.00-17.00, Lokomotivet

Barnen som sviks av kulturpolitiken Torsdag 6 februari kl. 11.30-12.30, Torget, Munktell Science Park

Statliga kultursatsningar i förorten, till vems nytta? Fredag 7 februari kl. 11.30-12.30, Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell

  • Marja Janusson
  • Telefon: 031-395 20 07