I budgetpropositionen som presenterades under hösten aviserades att Myndigheten för kulturanalys skulle avvecklas under 2015. Strax före årsskiftet fick Kulturanalys emellertid besked om att myndigheten blir kvar i sin nuvarande form och att verksamheten kommer att fortsätta som tidigare.

– Beskedet är glädjande då min övertygelse är att kulturområdet förtjänar samma belysning, transparens och kunskapsstöd som andra politikområden. Det behövs en oberoende och kompetent kulturpolitisk utvärderingsmiljö i Sverige. Det stärker såväl kulturpolitiken som kulturlivet, säger Sverker Härd, myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

Tidigare har regeringen fattat beslut om att analysmyndigheter på andra politikområden ska utredas. Av riksdagens betänkande framgår att ” det är viktigt med en oberoende analys av hur medlen för kulturområdet används. Detta kan ske genom en självständig myndighet eller genom samverkan med någon annan analysmyndighet. Hur detta rent praktiskt kan göras i framtiden bör utredas under 2015”. I nuläget känner Kulturanalys inte till detaljerna kring den utredning som planeras.