I budgetpropositionen föreslås att Myndigheten för kulturanalys får förstärkning med 4 miljoner kronor för budgetåret 2013. Det ökade anslaget ska bland annat användas för att bygga upp verksamheten kring den officiella statistiken inom kulturområdet. Hälften av beloppet tilldelas som ett engångsbelopp, för täcka tillfälliga uppbyggnadskostnader.