Kulturanalys fick den 30 augusti 2017 i uppdrag att omlokalisera verksamheten till Göteborg och uppdraget är nu genomfört.

– Ny personal är på plats i lokalerna i Världskulturmuseet och vi har nu fokus på att utveckla och konsolidera verksamheten i linje med myndighetens uppdrag. Vi har blivit väl mottagna och Göteborg är en utmärkt miljö för en myndighet med uppdrag att vara ett kunskapsstöd i regeringens kulturpolitik. Här finns en god rekryteringsbas och vi har lyckats anställa medarbetare med mycket bra och relevant kompetens. Göteborgsområdet erbjuder goda förutsättningar för samarbete med myndigheter och forskningsvärlden. En omlokaliseringsprocess är naturligtvis mödosam, men nu ser vi framåt, säger Sverker Härd, myndighetschef vid Myndigheten för kulturanalys.