Myndigheten för kulturanalys har inrättat ett vetenskapligt råd för strategiska frågor som rör inriktningen på det vetenskapliga förhållningssättet och genomförandet i myndighetens utvärderingar och analyser.

Rådets insatser ska göras tidigt i de olika processer som myndigheten inleder och fungera som konstruktivt bollplank, ledamöterna ska kunna bidra med råd med hjälp av sina forskarnätverk och sina specialkompetenser. Rådet består för närvarande av sju ledamöter och sammankallas 3-4 gånger per år.