Kulturanalys publicerar i dag en ny analysplan, Analys och utvärdering för kulturpolitikens utveckling, som anger utgångspunkterna för hur vår verksamhet utformas.

Analysplanen revideras var tredje år och beskriver vårt övergripande förhållningssätt till vårt uppdrag, hur uppdraget växlar över i verksamhet, grunderna för hur vi tar oss an olika analyser och utvärderingar och vilka överväganden som är betydelsefulla i vår långsiktiga inriktning och organisering.