Vi är mycket glada över att kunna hälsa professor Oddrun Sæter välkommen som ny ledamot i Kulturanalys vetenskapliga råd. Oddrun Sæter är professor i sociologi vid Høgskolen i Oslo och Akershus. Hon är för närvarande forskningsledare i ett strategiskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om storstäder. Hennes eget forskningsområde är platsfilosofi och konstsociologi, samt olika sociokulturella perspektiv på stadsliv och studier av politiska strategier i stadsutvecklingen. Hon har även varit ansvarig för ett antal utvärderingsstudier genomförda på nationell och regional nivå i Norge.

Oddrun Sæter ersätter professor Geir Vestheim som deltagit i rådet sedan dess inrättande i höstas, men som avsagt sig fortsatt medverkan. Det vetenskapliga rådet består fortsatt av sju ledamöter varav två kommer från våra nordiska grannländer Norge och Danmark.