Går det att genom befintliga yrkes- och näringskoder följa inkomstutvecklingen för gruppen yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register?

Det är huvudfrågan för denna metodstudie som genomförts i samarbete mellan Myndigheten för kulturanalys och Konstnärsnämnden och som vi publicerar idag.

Bakgrunden till samarbetet är att båda våra myndigheter har intresse av att belysa olika aspekter av konstnärers villkor. I studien undersöker vi förutsättningarna att identifiera gruppen yrkesverksamma konstnärer med hjälp av yrkes- och näringskoder. Syftet är att genom registerstudier löpande kunna följa inkomstutvecklingen för konstnärerna.

Ta del av metodstudien nedan.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03