Måndag 6 november lanserar Tillväxtverket ny officiell nationell svensk statistik om kulturella och kreativa näringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Statistiken gör det möjligt för Sverige att göra jämförelser med de många länder som har officiell, nationell statistik inom kulturella och kreativa näringsområden.

Statistiken presenteras både i en rapport och som ett verktyg som finns tillgängligt på Tillväxtverkets hemsida. Statistikverktygen har fått namnet Kreametern, och visar sammanfattad information från statistikutdragen och gör att materialet kan bearbetas och sparas. Tanken är att Kreametern ska fungera som kunskapsunderlag för myndigheter, beslutsfattare, branschorganisationer, näringslivet, forskare, kulturlivet och andra medier.

Statistiken har tagits fram på uppdrag av regeringen, i ett samarbete mellan Tillväxtverket, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån.