I Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys, som publiceras idag, utforskas fem utvecklingstendenser i dagens samhälle som kan få konsekvenser för kulturvanorna och kulturpolitiken på 5-10 års sikt eller längre.

Omvärldsanalysen har ett särskilt fokus på unga och äldre, och de fem trenderna är utvecklingen av:

  • ett mer heterogent samhälle där t ex urbanisering och ökade inkomstklyftor ger olika förutsättningar för kulturvanor
  • en mer deltagarstyrd kultur där digitaliseringen gör att fler kan delta och påverka kulturen
  • ett bildsamhälle, där en förmåga att tolka bilder kommer att vara nödvändig
  • kultur som målgruppsanpassas och utformas baserat på dataanalys
  • filterbubblor och individanpassning av utbudet på internet, vilket gör att man får den typ av information och kultur som man redan känner till

I omvärldsanalysen diskuteras också fem konsekvenser för kulturpolitiken där insatser, samverkan mellan olika politikområden, och mer kunskap kan komma att behövas. Det handlar om att förebygga vita fläckar på kartan där ett kulturutbud saknas, ge fler tillgång till bredband, stärka äldres tillgång till kultur, arbeta för större mångfald, samt öka mediekunnigheten för att motverka filterbubblors negativa effekter.