Kulturanalys Norden har nyligen publicerat Film på bio i Norden, den första publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal för Nordiska ministerrådets medlemsländer under främst 2016, utifrån biografutbud och biobesök, samt statistik om jämställdhet inom nordisk film på bio.

Film på bio i Norden visar att antalet biobesök per år var stabilt i Norden under perioden 2005 till 2016. På Island och Färöarna tenderade antalet biobesök per invånare gå ner under samma period, medan trenden i Finland var vagt uppåtgående. Islänningarna går oftast på bio i Norden, medan färöingarna gör det minst. Antalet biografer, salonger och platser var oförändrat i de flesta nordiska länder från 2010 till 2016. I Sverige minskade antalet biografer och platser, och i Danmark ökade antalet salonger.

Den största andelen av film som premiärsattes på bio i Norden år 2016 var nordamerikansk, men den mest sedda filmen i respektive nordiskt land var inhemskt producerad. Sverige hade högst antal inhemskt producerade filmer (45), medan Finland hade störst andel inhemska premiärsatta filmer (39 filmer). Färöarna och Grönland hade inga inhemskt producerade premiärsatta filmer år 2016.

Under 2016 var andelen produktionsstödda inhemska långfilmer med en kvinna i nyckelposition – regissör, producent eller manusförfattare – mindre än 40 procent för de flesta nyckelpositioner och nordiska länder. Undantaget var andelen kvinnor som regissörer eller manusförfattare i Sverige, samt andelen kvinnor som producent på Island. Vidare visas att den nationella statistiken om jämställdhet för film i Norden varierar i utformning och tillgänglighet.

Film på bio i Norden hittar ni här.

For an English summary, please click here.