År 2016 gjordes cirka 28,1 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en stor ökning av besök jämfört med föregående år, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

De centrala museernas besök ökade med 1,3 miljoner under förra året. Vid dessa museer gjordes under 2016 8,2 miljoner besök. Kommunala museer och regionala museer har haft långsamt ökande besökstal ända sedan 2003. Kommunala museer hade 5 miljoner besök och regionala museer hade drygt 4,5 miljoner besök år 2016. Övriga statliga museer har små förändringar av besök över tid och rapporterade cirka 2 miljoner besök under 2016. Besök av barn och unga uppgick till 25 procent av det totala antalet besök på museer med mer än en årsarbetskraft.

Rapporten Museer 2016 innehåller utöver statistik om museibesök från 2003 fram till 2016 även uppgifter om årsarbetskraft fördelat på kvinnor och män. Av rapporten framgår att:

  • År 2016 utfördes 5 831 årsarbetskrafter på landets museer med mer än en årsarbetskraft vardera.
  • Fler årsarbetskrafter utförs av kvinnor än män. I genomsnitt utförs 59 procent av årsarbetskrafterna av kvinnor respektive 41 procent av män.
  • Jämnast könsfördelning finns på de Centrala museerna och mest ojämn på de Regionala museerna där två tredjedelar av de anställda är kvinnor.
  • Bland den personal som arbetar med teknik är 87 procent män och bland den personal som arbetar med administration är 72 procent kvinnor.

Museer 2016 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, årsarbetskrafter och ekonomi. Statistiken baseras på en enkätundersökning som har gått ut till de museer som uppfyller ICOM:s museidefinition. I 2016 års undersökning har 312 museer med minst en årsarbetskraft svarat på undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 78 procent.